Foto di Guduru Ajay bhargav da Pexels

Το έργο

Το EHPARP στοχεύει στο να χρησιμοποιήσει το Πένταθλο σαν εργαλείο προαγωγής της φυσικής άσκησης με οφέλη για την υγεία μεταξύ των πληθυσμών των νέων και ενηλίκων της Ευρώπης. Στοχεύει επίσης στο να παρέχει ευκαιρίες διπλής σταδιοδρομίας σε αθλητές των επιμέρους αθλημάτων του Πένταθλου οι οποίοι/ες θα ενισχυθούν ως προπονητές/εκπαιδευτές στα αθλήματά τους και σε συνολικά προγράμματα του Πεντάθλου για κοινά νέων και ενηλίκων.

Το Πένταθλο παρουσιάζει κατάλληλες ευκαιρίες για την διεύρυνση της συμμετοχής των νέων στα ψυχοκοινωνικά οφέλη και οφέλη για την υγεία που πηγάζουν από τον αθλητισμό. Το Πένταθλο είναι βασικό μέρος του Ολυμπιακού κινήματος και, πιο πρόσφατα, ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που διεξήχθησαν στο Μπουένος Άϊρες μεταξύ 6 και 18 Οκτωβρίου, το 2018.

Όσον αφορά τα οφέλη προς την υγεία, το πένταθλο παρέχει ένα πολυδιάστατο όφελος, καθώς ο συνδυασμός διαφορετικών αγωνισμάτων βοηθά στην εξέλιξη και βελτίωση ποικίλων αλληλένδετων δεξιοτήτων και ικανοτήτων με τρόπο συντονισμένο και αλληλεπιδραστικό.

Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η ενεργή συμμετοχή σε τοπικά προγράμματα Πεντάθλου απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ αθλητικών ομίλων, όπου υπάρχει θεωρητική και πρακτική συνεισφορά στις συγκεκριμένες αθλητικές διαδικασίες και προκλήσεις, και ΜΚΟ, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν το εύρος δράσης και την εκπαιδευτική επίδραση σε ένα ευρύ κοινό νέων και ενηλίκων, χρησιμοποιώντας μη τυπικές τεχνικές εκμάθησης.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των τοπικών δράσεων και προγραμμάτων Πένταθλου με τη συμμετοχή νέων και ενηλίκων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη μέσω της χρήσης των ήδη υπαρχόντων πόρων που παρέχουν οι ερασιτέχνες αθλητές των επιμέρους αγωνισμάτων του Πένταθλου. Επίσης, η ενίσχυση των αθλητών αυτών ως προπονητές/εκπαιδευτές συνολικά στα αγωνίσματα του Πένταθλου θα συνεισέφερε στην εξελιξή τους ως αθλητές και θα τους προσέφερε ευκαιρίες διπλής σταδιοδρομίας.

Ομάδα στόχος

Νέοι

Μεταξύ 18 και 30 ετών που δεν αθλούνται και θα κινητοποιηθούν να προσεγγίσουν την φυσική άσκηση και τον αθλητισμό μέσω του Πένταθλου

Ενήλικες

Μεταξύ 31 και 55 ετών που δεν αθλούνται και θέλουν να προσεγγίσουν το Πένταθλο ως εργαλείο φυσικής άσκησης και καλής ψυχοσωματικής κατάστασης

Δραστηριότητες του έργου

Όσον αφορά τα οφέλη προς την υγεία, το πένταθλο παρέχει ένα πολυδιάστατο όφελος, καθώς ο συνδυασμός διαφορετικών αγωνισμάτων βοηθά στην εξέλιξη και βελτίωση ποικίλων αλληλένδετων δεξιοτήτων και ικανοτήτων με τρόπο συντονισμένο και αλληλεπιδραστικό.

Το EHPARP περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1
Έρευνα και επιλογή αθλητών για την ενίσχυση τους ως Προπονητές και Εκπαιδευτές σε προγράμματα Πεντάθλου για νέους και ενήλικες σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες. Οι αθλητές θα είναι ερασιτέχνες σε ένα από τα αγωνίσματα που αποτελούν το Πένταθλο, με ενδιαφέρον να εξελιχθούν σε προπονητές/εκπαιδευτές Πεντάθλου ως μια ευκαιρία να αυξήσουν το σετ δεξιοτήτων τους ως εκπαιδευτές και να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες διπλής σταδιοδρομίας.
Δραστηριότητα 2
Ανάπτυξη μιας μορφής Εκπαίδευσης για την ενίσχυση των προπονητικών/εκπαιδευτικών προφίλ στο Πένταθλο συνδυάζοντας την καλή πρακτική έρευνα, την αναγνώριση των αναγκών και τη συνεισφορά επιλεγμένων αθλητών από τοπικά workshop.
Δραστηριότητα 3
Τοπική πιλοτική δοκιμή της μορφής Εκπαίδευσης με επιλεγμένους αθλητές
Δραστηριότητα 4
Διοργάνωση τοπικών workshop εξάσκησης στο Πένταθλο με νέους και ενήλικες σε ομάδες μικτές και ισορροπημένες ως προς το φύλο. Τα workshop θα διεξαχθούν σε κάθε συνεργαζόμενη χώρα με 30 νέους μεταξύ των 18 και 30 ετών και 30 ενήλικες μεταξύ των 31 και 55 ετών. Οι δραστηριότητες θα ενσωματώσουν διαφοροποιημένο πρόγραμμα για κάθε ηλικιακή ομάδα. Οι τοπικές δραστηριότητες θα συνδεθούν με τις Πολλαπλασιαστικές Διοργανώσεις του έργου, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα δείξουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης σε ένα κοινό που θα αποτελείται από την τοπική κοινωνία και ενδιαφερομένων από τον χώρο του αθλητισμού. Το αποτέλεσμα των τοπικών δραστηριοτήτων θα αποτελέσει εγχειρίδιο για την επικύρωση των προπονητικών και εκπαιδευτικών προφίλ του Πένταθλου.
Δραστηριότητα 5
Διαδικτυακή πλατφόρμα με ενότητες διαδικτυακής εκμάθησης και εξομοιώσεις ασκήσεων για ένα κοινό πιθανών προπονητών και εκπαιδευτών στο Πένταθλο. Η πλατφόρμα θα συνδυαστεί και συνδεθεί με συγκεκριμένη εφαρμογή για τη μέτρηση της απόδοσης και την πρόοδο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Καινοτομία

To EHPARP προσφέρει μια καινοτόμα προσέγγιση που συνδυάζει την πρόβλεψη της διπλης σταδιοδρομίας στους αθλητές και την προαγωγή των οφελών της φυσικής άσκησης στην υγεία και την εκπαίδευση μέσα από το Πένταθλο. Οι δυνατότητες του Πένταθλου που προκύπτουν από τον συνδυασμό διαφορετικών αθλητικών ειδικοτήτων επιτρέπουν τη συντονισμένη βελτίωση των σωματικών και νοητικών απαιτήσεων που είναι χαρακτηριστικές συγκεκριμένων αθλητικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, αυτό μεγιστοποιεί τα οφέλη για την σωματική και ψυχική υγεία που προκύπτουν από τον αθλητισμό για άτομα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [reblex id=’715′]