Foto di Guduru Ajay bhargav da Pexels

Проектът

Проект “Повишаване на Нивото на Здравето и Физическата Активност чрез Модерен Петобой” (EHPARP) има за цел да използва петобоя, като инструмент за насърчаване на укрепващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население, както и да предостави възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини, съставящи петобоя, които ще бъдат упълномощени като треньори/обучители в своите дисциплини и в цялостни програми по петобой за младежи и възрастни.

Модерния петобой предлага подходящи възможности за разширяване на участието на младите хора в положителните здравни и психо-социални ползи на спорта. Дисциплината е неразделна част от олимпийското движение и един от крайъгълните камъни на младежките олимпийски игри, проведени в Буенос Айрес между 6 и 18 октомври 2018 г.

Разгледан от гледна точка на своите ползи за здравето, петобоят предоставя многоизмерен спорт, който е комбинация от различни дисциплини и позволява разработването и усъвършенстването на разнообразни и взаимосвързани умения и способности по координиран и взаимодействащ начин.

Повишаването на осведомеността и активното участие в програмите по петобой на местно ниво изискват сътрудничество между спортните организации, отговорни за теоретични и практическия принос и специфичните процеси и предизвикателства на спорта и неправителствените организации, които могат да допринесат към размера на обхвата и атрактивното и образователното въздействие в широк план на голяма целева група от младежи и възрастните, чрез въвеждането на неформални техники на обучение.

В същото време, повишаването на местния капацитет за масови дейности с млади и възрастни хора, в контекста на програмите по модерен петобой, ще бъде значително засилен, чрез използването на вече съществуващите ресурси, предоставени от аматьорските спортисти в различните дисциплини на петобоя. Тяхното овластяване като треньори/обучители в мултидисциплинарно начинание като петобой ще допринесе за развитието им като спортисти и ще ги запознае с възможностите в областта на двойната кариера.

Целева група

Младежи

На възраст 18-30 години, които не спортуват, но са мотивирани да започнат физическа активност и спортни упражнения чрез модерен петобой.

Възрастни

На 31-55 години, които не спортуват, но желаят да използват петобоя като инструмент за физическа активност и благосъстояние/активно остаряване

Дейности на проекта

Разгледан от гледна точка на своите ползи за здравето, петобоят предоставя многоизмерен спорт, който е комбинация от различни дисциплини и позволява разработването и усъвършенстването на разнообразни и взаимосвързани умения и способности по координиран и взаимодействащ начин.

Проект EHPARP включва следните дейности:

Дейност 1
Изследване и подбор на съществуващи профили на спортисти, които да бъдат овластени като треньори и инструктори в контекста на програмите по петобой за младежи и възрастни във всички страни партньори. Спортистите ще бъдат любители в една от дисциплините, съставляващи практиката на петобоя, които имат желание да се развиват като треньори/обучители, да повишат уменията си като обучители и да придобият нови възможности за двойна кариера.
Дейност 2
Изготвяне на тренировъчен формат за овластяване на треньорските профили по модерен петобой чрез комбинация от изследване на добри практики, идентифициране на нуждите и принос от страна на избрани спортисти в контекста на местни уъркшопи.
Дейност 3
Пилотни програми с избрани спортисти
Дейност 4
Местни уъркшопи, свързани с практиката на петобоя, с млади и възрастни хора в смесени и балансирани по пол групи. Уъркшопите ще се проведат във всяка страна партньор с аудитория от 30 младежи на възраст 18-30 години и 30 възрастни на 31-55 години. Дейностите ще включват диференцирана програма за всяка възрастова група. Местните дейности ще бъдат свързани с мултиплициращите спортни събития по проекта, в чийто контекст участниците ще покажат резултатите от обучението си пред публика, съставена от представители на местната общност и заинтересовани страни в областта на спорта. Резултатът от местните дейности ще бъде "Наръчник за утвърждаване на профилите на треньорите и инструкторите по петобой".
Дейност 5
Онлайн платформа с модули за обучение и симулации на упражнения, предназначена за аудитория от бъдещи треньори и инструктори по петобой. Платформата ще бъде съставена и свързана със специално приложение за измерване на резултатите и напредъка в програмата за обучение.

Иновация

Проект EHPARP предлага новаторски подход, съчетаващ предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите и насърчаването на положителното въздействие на физическата активност върху здравето и образованието, като прилага петобоя като инструмент обединяващ различни спортни дисциплини, което позволява координирано усъвършенстване на физическите и психическите изисквания, характерни за конкретните спортни практики, и следователно максимизиране на ползите от тези практики за физическото и психологическото благосъстояние на хората от различни възрастови групи.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [reblex id=’715′]