Foto di Guduru Ajay bhargav da Pexels

Дейности и галерии

21-23 февруари, 2020 г.
Първа среща
Първата международна среща на 30-месечния проект, съ-финансиран по програма Еразъм+ се проведе в Милано (Италия) и в нея взеха участие представители на 5-те партньорски организации.
21-23 февруари, 2020 г.
1 февруари, 2020 г. - 31 август, 2020 г.
Изследване
Първата дейност по проекта бе изследване и подбор на съществуващи профили на спортисти, които да бъдат овластени като треньори и инструктори в контекста на програмите по петобой за младежи и възрастни във всички страни партньори. Спортистите ще бъдат любители в една от дисциплините, съставляващи практиката на петобоя, които имат желание да се развиват като треньори/обучители, да повишат уменията си като обучители и да придобият нови възможности за двойна кариера.

Download the report [pdf]
1 февруари, 2020 г. - 31 август, 2020 г.
Изготвяне на формата за обучение
Изготвяне на тренировъчен формат за овластяване на треньорските профили по модерен петобой чрез комбинация от изследване на добри практики, идентифициране на нуждите и принос от страна на избрани спортисти в контекста на местни уъркшопи. Форматът за обучение предоставя възможност за двойна кариера на спортистите, както чрез косвеното си въздействие върху разнообразната целева група (младежи и възрастни), така и чрез ролята си на инструмент за постигане на положителна промяна в нивата на физическа активност и участието в спорта, като по този начин подобрява физическото и психическото благосъстояние на хората. Последната фаза на обучението бе изготвяне на насоки за предстоящото тестване на формата за обучение (местни обучителни курсове за спортисти). Насоките предоставят общ модел на фазата на тестване, който избягва всякакви отклонения, които не са обусловени от обективни (т.е. външни) местни/странични условия. Тези условия ще гарантират, че фазата на тестване предоставя безпристрастни резултати.
от септември 2021 г.
Обучителен курс за спортисти
Това ще бъде първата стъпка към тестването на разработените профили (треньор/обучител), както и към процеса на валидиране (местни пилотни програми). Обучителният формат е тестван в поредица от обучителни курсове на местно ниво (от всеки партньор) с участието на група спортисти от отделните дисциплини на петобоя (по 5 спортисти от държава). Спортистите са на възраст 18-30 години и се интересуват от развитието си като треньори/обучители по петобой в перспективата на двойната кариера и насърчаването на физическото и психическото благосъстояние на младежите. Общата продължителност на местните курсове за обучение бе 7 дни, а изпълнението им включваше сесии за тиймбилдинг, запознаване с формата на обучение, оценка на формата на обучение, подготовка на предстоящите местни пилотни програми за младежи и възрастни и др.
от септември 2021 г.
от септември 2021 г.
Местни уъркшопи
Местни уъркшопи по петобой с младежи и възрастни в смесени и балансирани по пол групи. Уъркшопите се проведоха във всяка страна партньор с аудитория от 30 младежи на възраст 18-30 години и 30 възрастни на 31-55 години.
от септември 2021 г.
Декември 2021 г.
Втора международна среща
През декември 2021 г., в Талин (Естония), представителите на партньорските организации се събраха, за да планират разработването на Интелектуални Продукти №2 и №3
Декември 2021 г.
Наръчник
Наръчникът е изготвен въз основа на резултатите от местните обучителни курсове и дейности. Той представлява ресурс, подпомагащ спортните организации и заинтересованите страни извън спорта (образователни институции, неправителствени организации, институции за професионално образование и обучение) с указания - методически и практически - за валидиране на профилите на треньорите и инструкторите по петобой, разработени в съответствие с методологиите на проекта. Изготвянето на наръчника се координира от MVNGO, чиито екип ръководи и работата на всички партньори.
Платформа
Онлайн платформа с модули за обучение и симулации на упражнения, предназначена за аудитория от бъдещи треньори и инструктори по петобой. Платформата е свързана със специално приложение за измерване на резултатите и напредъка в програмата за обучение.
Мултиплициращи спортни събития
Като последен етап на проекта, във всяка страна партньор бяха организирани спортни събития. Освен че служат, като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, те представят и резултатите на участниците на заинтересованите страни. Представянето на резултатите включва и практическа демонстрация на функционалността на платформата, модулите и приложението на проекта. За да се гарантира устойчивостта, всяка конференция завърши с открита дискусия, в която партньорите и заинтересованите страни обсъдиха възможностите за бъдещи действия на местно и европейско ниво.

Загреб (Хърватия) / Май 2022 г.
Милано (Италия) / Юни 2022 г.
Волос (Гърция) / Юни 2022 г.
София (България) / Юни 2022 г.
Талин (Естония) / Юни 2022 г.
19 май 2022 г.
Заключителна среща за оценка
На 19 май 2022 г., във Волос (Гърция), консорциумът се събра, за да оцени напредъка на проекта и да финализира интелектуалните му продукти. Важен акцент бе поставен върху устойчивостта и продължаването на проекта, който бе подкрепен от всички партньорски организации.
19 май 2022 г.

kick-off meeting

#EHPRAP Research

Mainor (Estonia) / Mach 2022

Sofia (Bulgaria) / November 2021

Volos (Greece) / October 2021

Zagreb (Croatia) / September 2021

Modena (Italy) / September 2021

Sofia (Bulgaria) / June 2022

Tallin (Estonia) / August 2021

Athens (Greece) / November 2021

Modena (Italy) / November 2021

Zagreb (Croatia) / September 2021

Transnational meting 2

Milano (Italia) / June 2022

Sofia (Bulgaria) / June 2022

Tallin (Estonia) / June 2022

Volos (Grecia) June 2022

Zagreb (Croazia) / May 2022

Final meeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [reblex id=’715′]