Foto di Guduru Ajay bhargav da Pexels

Δραστηριότητες και γκαλερί

21-23 Φεβρουαρίου, 2020
Εναρκτήρια συνάντηση
Η πρώτη διεθνής συνάντηση (εναρκτήρια συνάντηση) του, διάρκειας 30 μηνών, έργου του Erasmus+ έγινε στο Μιλάνο (Ιταλία) μεταξύ των αντιπροσώπων των 5 συνεργαζόμενων οργανισμών.
21-23 Φεβρουαρίου, 2020
1 Φεβρουαρίου, 2020 - 31 Αυγούστου 2020
Έρευνα
Η πρώτη δράση του έργου ήταν η έρευνα και επιλογή αθλητών για την ενίσχυση τους ως Προπονητές και Εκπαιδευτές σε προγράμματα Πεντάθλου για νέους και ενήλικες σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες. Οι αθλητές ήταν ερασιτέχνες σε ένα από τα αγωνίσματα που αποτελούν το Πένταθλο, με ενδιαφέρον στο να εξελιχθούν σε Προπονητές/Εκπαιδευτές στο Πένταθλο ως ευκαιρία να αυξήσουν το σετ δεξιοτήτων τους ως Εκπαιδευτές και να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες διπλής σταδιοδρομίας.

Download the report [pdf]
1 Φεβρουαρίου, 2020 - 31 Αυγούστου 2020
Ανάπτυξη μιας Μορφής Εκπαίδευσης
Για την ενίσχυση της Προπόνησης/Εκπαίδευσης στο Πένταθλο συνδυάζοντας την καλή πρακτική έρευνα, την αναγνώριση των αναγκών και τη συνεισφορά επιλεγμένων αθλητών από τοπικά workshop. Ενισχύει τις προοπτικές διπλής σταδιοδρομίας για τους αθλητές καθώς επίσης δρα, μέσω της έμμεσης επίδρασης σε ένα εύρος στόχων (από νέους μέχρι ενήλικες), και ως εργαλείο επίτευξης θετικών αλλαγών στη φυσική άσκηση και τη συμμετοχή στον αθλητισμό, κάτι που βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων. Η τελική φάση της εκπαίδευσης ήταν η ανάπτυξη οδηγιών για την επερχόμενη δοκιμή της Μορφής Εκπαίδευσης (τοπικά μαθήματα με αθλητές). Οι Οδηγίες αυτές θα παρέχουν ένα γενικό μοντέλο για τη φάση των δοκιμών με τρόπο που θα αποτρέψει όποια παραλλαγή που δεν θα καθορίζεται από αντικειμενικές συνθήκες που είναι συγκεκριμένες στην τοποθεσία/χώρα. Θα συνεισφέρουν στο να δοθεί η δυνατότητα στη φάση δοκιμών να παράγει αντικειμενικά αποτελέσματα.
από τον Σεπτέμβριο 2021
Εκπαίδευση των αθλητών
Θα είναι ένα πρώτο βήμα στην δοκιμή των ανεπτυγμένων προφίλ (Προπονητή/Εκπαιδευτή) καθώς επίσης και θα ξεκινήσει τη δρόμο προς την επικύρωση (τοπικά πιλοτικά προγράμματα). Η Μορφή Εκπαίδευσης έχει δοκιμαστεί σε μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων σε τοπικό επίπεδο (τις εγκαταστάσεις κάθε συνεργάτη) με τη συμμετοχή μιας ομάδας αθλητών από τα επιμέρους αγωνίσματα του Πένταθλου (5 αθλητές από κάθε χώρα). Οι αθλητές θα είναι μεταξύ 18 και 30 ετών και θα ενδιαφέρονται να εξελιχθούν ως Προπονητές/Εκπαιδευτές Πένταθλου με την προοπτική μιας διπλής σταδιοδρομίας και την προαγωγή της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας των νέων. Η συνολιή διάρκεια των τοπικών μαθημάτων ήταν 7 ημέρες και η εφαρμογή περιελάμβανε την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, την εισαγωγή στη μορφή εκπαίδευσης, αξιολόγηση της, προετοιμασία για τα επερχόμενα τοπικά πιλοτικά προγράμματα για νέους και ενήλικες και άλλα.
από τον Σεπτέμβριο 2021
από τον Σεπτέμβριο 2021
Τοπικά workshop
Τοπικά workshop Πένταθλου με στόχο νέους και ενήλικες σε ομάδες μικτές και ισορροπημένες ως προς το φύλο. Τα workshop διεξήχθησαν σε κάθε συνεργαζόμενη χώρα με κοινό 30 νέων ηλικίας 18 εώς 30 ετών και 30 ενηλίκων ηλικίας 31 εώς 55 ετών.
από τον Σεπτέμβριο 2021
Δεκέμβριος 2021
Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση
Τον Δεκέμβριο του 2021 στο Ταλιν (Εσθονία), οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων οργανισμών συναντήθηκαν με σκοπό να σχεδιάσουν την ανάπτυξη των Πνευματικών Προϊόντων 2 και 3.
Δεκέμβριος 2021
Εγχειρίδιο
Η δημιουργία ενός εγχειριδίου βασίστηκε στα αποτελέσματα των τοπικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Είναι πόρος για την υποστήριξη αθλητικών οργανισμών και μη αθλητικών φορέων (εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ΜΚΟ) με ενδείξεις (μεθοδολογικές και πρακτικές) για την επικύρωση Προπονητικών και Εκπαιδευτικών προφίλ Πένταθλου που αναπτύχθηκαν σε συμφωνία με τη μεθοδολογία του έργου. Η παραγωγή του εγχειρίδιου συντονίστηκε από την MVNGO, που διήυθυνε την εργασία όλων των συνεταίρων.
Πλατφόρμα
Διαδικτυακή πλατφόρμα με ενότητες διαδικτυακής εκμάθησης και εξομοιώσεις ασκήσεων για ένα κοινό πιθανών προπονητών και εκπαιδευτών στο Πένταθλο. Η πλατφόρμα θα συνδυαστεί και συνδεθεί με συγκεκριμένη εφαρμογή για τη μέτρηση της απόδοσης και την πρόοδο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Πολλαπλασιαστικές Αθλητικές Εκδηλώσεις
Οι Πολλαπλασιαστικές Αθλητικές Εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο επίπεδο της κάθε συνεργαζόμενη χώρας στο τελευταίο στάδιο του έργου. Αυτές οι διοργανώσεις, πέραν του να είναι τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, ενσωμάτωσαν επίσης την προβολή των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες προς ένα κοινό ενδιαφερομένων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενσωμάτωσε επίσης μια πρακτική επίδειξη των λειτουργιών της πλατφόρμας του έργου, των ενοτήτων και της εφαρμογής. Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, κάθε διοργάνωση έκλεισε με μια ανοιχτή συζήτηση όπου οι συνέταιροι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εξερεύνησαν τις ευκαιρίες για συνέχεια στο μέλλον σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζάγκρεμπ (Κροατία) / Μάϊος 2022
Μιλάνο (Ιταλία) / Ιούνιος 2022
Βόλος (Ελλάδα) / Ιούνιος 2022
Σόφια (Βουλγαρία) / Ιούνιος 2022
Ταλιν (Εσθονία) / Ιούνιος 2022
19 Μαϊου 2022
Τελευταία Συνάντηση Αξιολόγησης
Στις 19 Μαϊου 2022, στον Βόλο (Ελλάδα) συναντήθηκαν οι συνεργάτες για να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου και να οριστικοποιήσουν τα Πνευματικά Προϊοντα του έργου. Έμφαση δόθηκε στην βιωσιμότητα και συνέχιση του έργου, με την υποστήριξη όλων των συνεργαζόμενων οργανισμών.
19 Μαϊου 2022

kick-off meeting

#EHPRAP Research

Mainor (Estonia) / Mach 2022

Sofia (Bulgaria) / November 2021

Volos (Greece) / October 2021

Zagreb (Croatia) / September 2021

Modena (Italy) / September 2021

Sofia (Bulgaria) / June 2022

Tallin (Estonia) / August 2021

Athens (Greece) / November 2021

Modena (Italy) / November 2021

Zagreb (Croatia) / September 2021

Transnational meting 2

Milano (Italia) / June 2022

Sofia (Bulgaria) / June 2022

Tallin (Estonia) / June 2022

Volos (Grecia) June 2022

Zagreb (Croazia) / May 2022

Final meeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [reblex id=’715′]