Foto di Guduru Ajay bhargav da Pexels

Οι συνέταιροι

L'ORMA (Ιταλία)

Το L’ORMA είναι εκπαιδευτικός οργανισμός που αναπτύσσει και προσφέρει αθλητικές/εκφραστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες βασισμένες σε μη τυπική εκπαίδευση και με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Οι τοπικες του δραστηριότητες περιλαμβάνουν σχολικά εργαστήρια, θερινές κατασκηνώσεις, εκπαιδεύσεις ενώ συμμετέχει και σε διάφορα έργα της ΕΕ όπως συνεργασίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιμόρφωση ενηλίκων, το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και στρατηγικές συνεργασίες πιλοτικών προγραμμάτων αθλητισμού.

MINE VAGANTI ΜΚΟ (Ιταλία)

H ΜΚΟ Mine Vaganti (MVNGO) ιδρύθηκε στη Σαρδηνία της Ιταλίας το 2009. H MVNGO έχει 4 γραφεία στις περιοχές Sassari, Olbia, Tempio Pausania και Uri, καλύπτοντας έτσι όλη τη Βόρεια Σαρδηνία. Προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη μέσα από τον αθλητισμό, την ενσωμάτωση των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η MVNGO δρα τόσο στους τυπικούς όσο και στους μη τυπικούς κλάδους της εκπαίδευσης.

Η MVNGO είναι πάροχος εκπαίδευσης τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει και συμβουλευτικό ρόλο σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση Ευρωπαϊκών και διηπειρωτικών έργων. Έχει συμμετοχή στα Erasmus+, Horizon 2020, Ευρώπη για τους Πολίτες, Δημιουργική Ευρώπη, EuropeAid, COSME, AMIF, σε προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών (UNDEF) και σε οργανισμούς όπως οι EYF, Anna Lindh, Open Society και Fondazione CON IL SUD.

Ο αθλητισμός σε συνδυασμό με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικό εργαλείο ένταξης νέων/ενηλίκων/ανέργων/μεταναστών είναι ένα από τα πεδία στα οποία εξειδικεύεται η MVNGO. Ο στόχος του Τομέα Αθλητισμού της MVNGO είναι να υποστηρίξει και να βελτιώσει τη χρήση μη τυπικής εκπαίδευσης και του αθλητισμού, σε συνδυασμό, ως εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, αλληλοκατανόησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης, ηγεσίας, κ.α.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσαλλίας, με 37 Τμήματα και 8 Σχολές είναι ένα Πανεπιστήμιο με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Το Τμήμα Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ιδρύθηκε το 1993. Το Τμήμα έχει 20 ενεργές διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών των LLP/Erasmus καθώς επίσης και πολλές συνεργασίες με διάφορους φορείς του εξωτερικού (π.χ., Women’s Sport International, Institute for Teaching and Learning) και Πανεπιστήμα (π.χ., Πανεπιστήμια της Γλασκώβης, Wolverhampton, Edith Cowan και Manchester). Έχει επίσης συνάψει συνεργασίες με 12 Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία του Αθλητισμόυ και της Άσκησης”.

Το όραμα του Τμήματος είναι να “μεταμορφώσει τις ζωές αυτών που εμπλέκονται μαζί μας μέσα από τη γνώση, την εκπαίδευση, την έρενα και την καινοτομία καθώς και να είναι αναγνωρισμένο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως ο παράγοντας στην Ελλάδα με στόχο την υπεροχή στην επιστήμη της άσκησης, του αθλητισμού, της υγείας και της ποιότητας ζωής. Το Τμήμα ενεργά συμμετέχει στην πραγματοποίηση αυτού του οράματος μέσα από μια σειρά βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιμότητα.

Ο ρόλος τους δεν είναι να είναι απλά ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλα επίσης και δημιουργός γνώσης που αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, η λειτουργία τους είναι να δημιουργήσουν ικανούς φοιτητές με αυτοδιάθεση, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, οι οποίοι θα προσφέρουν στην κοινωνία μέσω της ηγεσίας ή της εκπλήρωσης των κοινωνικών τους καθηκόντων. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στο να παρέχουν νέα πραγματική γνώση, να βοηθήσουν την κοινωνία στην ανάπτυξη της και να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις καθώς αυτές θα εμφανίζονται.

Ίδρυμα της Νεολαίας στην Επιστήμη και την Επιχείρηση

Το Youth in Science and Business Foundation (YSBF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, των καινοτόμων ιδεών και της δημιουργικότητας. Έχει ασχοληθεί με αρκετά έργα στο πως μπορεί να προαχθεί η γνώση στους νέους και σε θέματα σχετικά με την προαγωγή της δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης στην επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας μεταξύ των νέων και των μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων. Ελπίζουν να βοηθήσουν με το να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες σε νέους με την βοήθεια της προαγωγής της επιχειρηματικότητας και με το να βάλουν τις βάσεις για πιο συγκεκριμένες δυνατότητες εργασίας για νέους ανθρώπους, ειδικά για αυτους που έρχονται από μη προνομιούχο υπόβαθρο (π.χ., μετανάστες).

Από την ίδρυση του, το 2001, το YSBF έχει λάβει χρηματοδότηση για τα έργα τους από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιωτικές εταιρίες, την κυβέρνηση της Εσθονίας και διεθνείς οργανισμούς. Η βάση μας είναι στο Ταλίν της Εσθονιας αλλά τα έργα τους είναι κατά κύριο λόγο διεθνή. Έχουν πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας σε έργα σχετικά με τους νέους, την επιστήμη, τη τεχνολογία και τη διάχυση καινοτόμων ιδεών.

Το YSBF θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την συμμετοχή στις δραστηριότητες του διαφόρων κοινωνικών ομάδων – συμπεριλαμβανομένων και των νέων από μη προνομιούχο υπόβαθρο. Οι ίσες ευκαιρίες και ο διαπολιτισμικός διάλογος βοηθούν στο να ξεπεραστούν οι διαφορές στην Ευρώπη και στις κοινωνίες.

Το YSBF έχει υπάρξει ενεργό σε διάφορα έργα που βοηθούν στο να προωθούνται θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε σχολεία, εταιρίες και την κοινωνία γενικότερα. Έχουν συμμετάσχει και στο έργο “Hopework”, το οποίο στόχο είχε να βοηθήσει πρόσφυγες από την Ουκρανία στο να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες για να βρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό.

FINSWIMMING TEAM KOMET

Η Finswimming team Komet δημιουργήθηκε το 2011 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας και είναι μέρος ενός ευρέος δικτύου επαφών και ομάδων παγκοσμίως. Από το 2013, η FT Komet είναι επίσης ενεργή στην εφαρμογή χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με έμφαση στο Erasmus+ Sport. To 2016, η Komet κατέκτησε την πρώτη θέση στο εθνικό πρωτάθλημα ομάδων της Κροατίας. Τα μέλη της Adrijan Omićević και Kristijan Tomić προκρίθηκαν στους τελικούς τριών αγωνισμάτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Finswimming το 2016 και ο Tomić κέρδισε ένα ασημένιο μετάλλιο: αυτά είναι τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία του κροατικού finswimming. Ο προπονητής τους είναι ο Rubes Levada, που είναι μεταξύ των ιδρυτών και τώρα είναι ο ταμίας της ομάδας. Η Komet έχει αυτή τη στιγμή 43 μέλη.

Η Komet έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα και έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση για ένα σε εξέλιξη έργο του Erasmus+ Sport (www.project-aurora.eu) στο οποίο είναι συντονίστρια και στο οποίο συμμετέχουν οι: Ομάδα Τριάθλου Velika Gorica (Κροατία), Record Team Bologna (Ιταλία) και το Sharks Sport Club (Σουηδία). Είναι μέλος του HRS (Ομοσπονδία Καταδύσεων Κροατίας, www.diving-hrs.hr) που είναι μέλος του CMAS (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας, www.cmas.org)

Βουλγαρικός Σύλλογος Αθλητικής Ανάπτυξης

Ο Βουλγαρικός Σύλλογος Αθλητικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός δημοσίου συμφέροντος αφιερωμένος στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Βουλγαρία και τη βελτίωση της αθλητικής κουλτούρας στη χώρα.

Εργάζονται για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Βουλγαρία και τη βελτίωση της αθλητικής κουλτούρας στη χώρα. H συμμετοχή στον BSDA είναι εθελοντική και ο σύλλογος περιλαμβάνει τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που διατίθενται να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού με το χρόνο, τις ιδέες, την προσπάθεια και την οικονομική στήριξη τους. Διοργανώνουν επίσης διάφορες εκδηλώσεις στα πεδία: της επιχειρηματικότητας και της ενεργούς κοινωνίας. Ο σύλλογος αποτελείται απο ειδικούς από διάφορα πεδία όπως: αθλητισμός, ΜΜΕ, τουρισμός και φιλοξενία, εκπαίδευση, μάρκετινγκ και άλλα.

O BSDA έχει εκτεταμένη εμπειρία στο πεδίο των δραστηριοτήτων των νέων, αθλητικών εκδηλώσεων και εκπαίδευσης. Οι νέοι αθλητές και εθελοντές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του Συλλόγου και πρωταρχικός τους σκοπός είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων και των επαγγελματιών του αθλητισμού. Ανά τα χρόνια, έχουν διοργανώσει μια ποικιλία εκδηλώσεων εστιασμένων στην ανάπτυξη του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης και την εφαρμογή καλών πρακτικών στο τοπικό επίπεδο. Κάθε μέλος της ομάδας είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη του αθλητισμού και έχει ένα αξιόπιστο υπόβαθρο σε διάφορες πτυχές της διαχείρισης, διοίκησης και οργάνωσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας και των ΜΚΟ. Τα μέλη της ομάδας έχουν συμμετάσχει σε πολλαπλές πρωτοβουλίες και εκπαιδεύσεις στο πρόγραμμα Youth in Action και το Erasmus+.

O BSDA έχει εκτεταμένη εμπειρία στο πεδίο των δραστηριοτήτων των νέων, αθλητικών εκδηλώσεων και εκπαίδευσης. Οι νέοι αθλητές και εθελοντές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του Συλλόγου και πρωταρχικός τους σκοπός είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων και των επαγγελματιών του αθλητισμού. Ανά τα χρόνια, έχουν διοργανώσει μια ποικιλία εκδηλώσεων εστιασμένων στην ανάπτυξη του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης και την εφαρμογή καλών πρακτικών στο τοπικό επίπεδο. Κάθε μέλος της ομάδας είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη του αθλητισμού και έχει ένα αξιόπιστο υπόβαθρο σε διάφορες πτυχές της διαχείρισης, διοίκησης και οργάνωσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας και των ΜΚΟ. Τα μέλη της ομάδας έχουν συμμετάσχει σε πολλαπλές πρωτοβουλίες και εκπαιδεύσεις στο πρόγραμμα Youth in Action και το Erasmus+.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [reblex id=’715′]