Foto di Guduru Ajay bhargav da Pexels

Partnerid

L’ORMA (ITAALIA)

L’Orma on haridusagentuur, mis arendab ja pakub mitteformaalsel haridusel põhinevat sportlikku/väljendavat treeningkogemust, mille eesmärk on stimuleerida laste, teismeliste ja täiskasvanute isiklikku ja ametialast kasvu. Selle kohalike tegevuste hulka kuuluvad koolilaborid, suvelaagrid, koolitused ning osaletakse ka erinevates EL projektides, nagu koostööpartnerlused, koolitused, täiskasvanuharidus, Erasmuse noorte ettevõtja programm, EVS/ESC, pilootprojektide sport ja strateegilised partnerlused.

MTÜ MINE VAGANTI (ITAALIA)

Mine Vaganti MTÜ (MVNGO) sündis Sardiinias (Itaalia) 2009. aastal. MVNGO-l on 4 kontorit Sassaris, Olbias, Tempio Pausanias ja Uris, mis katavad kogu Põhja-Sardiinia. See edendab kultuuridevahelist dialoogi, sotsiaalset ettevõtlust, sotsiaalset kaasatust spordi kaudu, migrantide ja etniliste vähemuste integreerimist ning keskkonnakaitset. MVNGO tegutseb nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduse valdkonnas.

MVNGO on kohaliku ja Euroopa tasandi hariduskoolituse pakkuja ning tal on avaliku ja erasektori konsultandi roll, et edendada ja arendada üleeuroopalisi ja mandriüleseid projekte. See töötab programmides Erasmus+, Horisont 2020, Kodanike Euroopa, Loov Euroopa, EuropeAid, COSME, AMIF, ÜRO programmides (UNDEF) ning selliste sihtasutustega nagu EYF, Anna Lindh, Open Society ja Fondazione CON IL SUD.

Spordi kasutamine koos NFE metoodikatega noorte/täiskasvanute/NEET-i/migrantide kaasamise õppevahendina on üks MVNGO põhiteadmiste valdkondi. MVNGO Sport Branchi eesmärk on toetada ja täiustada NFE ja spordi kasutamist koos hariduse, sotsiaalse kaasatuse, vastastikuse mõistmise, ettevõtluse arendamise, juhtimise jms vahendina.

TESSALIA ÜLIKOOL

Thessaalia Ülikool, millel on 37 osakonda ja 8 kooli, on ülikool, millel on oma identiteet ja silmapaistev koht Kreeka riiklikus haridussüsteemis. Kehalise kasvatuse ja sporditeaduste osakond asutati 1993. aastal. Osakonnal on LLP/Erasmuse akadeemiliste vahetusprogrammide raames sõlmitud umbes 20 aktiivset kahepoolset lepingut, samuti palju koostööd erinevate välisasutustega (nt Womens Sport International, Institute for Teaching). ja Learning) ja ülikoolid (nt Glasgow, Wolverhamptoni ülikoolid, Edith Cowan και Manchester). Samuti on koostöö 12 ülikooliga ühise Euroopa kraadiõppe programmi Erasmus Mundus raames, mille pealkiri on “Euroopa spordipsühholoogia magistrikraad”.

Osakonna visioon on “Muuda nende inimeste elu, kes meid teadmiste, hariduse, uurimistöö ja innovatsiooni kaudu kaasavad, ning saada riiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud kui Kreeka tipptasemel esindaja treeningteaduses, spordis, tervises ja elukvaliteedis” . Osakond tegeleb aktiivselt selle visiooni elluviimisega läbi mitmete lühi-, kesk- ja pikaajaliste tegevuste edasisele arengule ja elujõulisusele suunatud strateegilise plaani raames.

Nende roll on olla mitte ainult haridusasutus, vaid ka inimeste igapäevaelus kajastavate teadmiste generaator. Haridusasutustena on nende ülesanne pakkuda võimekaid, ennastjuhtivaid õppijaid, kes on iseseisvad ja enesekindlad ning lähevad ühiskonda ja annavad ühiskonnale kas juhtimise või kodanikukohustuste kaudu. Lisaks on nende eesmärk pakkuda uusi konkreetseid teadmisi, muuta paradigmasid, aidata ühiskonda selle arengul ja tulla toime uute väljakutsetega.

SA Noored Teaduses ja Ettevõtluses

Sihtasutus Noored Teaduses ja Ettevõtluses (YSBF) on mittetulundusühing, mille eesmärk on toetada ettevõtlikkust, uuenduslikke ideid ja loovust. See on tegelenud mitmete noorte teadmiste edendamise projektidega ning loovuse ja innovaatilise mõtlemise edendamisega seotud küsimustega, et edendada ettevõtlust kui karjäärivalikut noorte ja ühiskonna ebasoodsas olukorras olevate rühmade seas. Nad loodavad olla abiks ettevõtluse edendamise abil noortele rohkemate võimaluste pakkumisel ja noorte, eriti ebasoodsa taustaga noorte (nt sisserändajate) jaoks põhjalikumate töövõimaluste loomisel.

Alates YSBF asutamisest 2001. aastal on nad meie projekte rahastanud EL-i fondidelt, erasektori ettevõtetelt, Eesti valitsuselt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. Asume Tallinnas, Eestis, kuid meie projektid on valdavalt rahvusvahelised. Neil on rohkem kui 18-aastane kogemus noorte, teaduse, tehnoloogia ja uudsete ideede levitamisega seotud projektides.

YSBF peab väga oluliseks kaasata oma tegevusse erinevaid ühiskonnagruppe, sealhulgas ebasoodsa taustaga noori. Võrdsete võimaluste pakkumine ja kultuuridevahelise dialoogi edendamine aitab ületada erinevusi Euroopas ja ühiskondades.

YSBF on olnud aktiivne mitmetes projektides, mis aitavad edendada ettevõtluse ja innovatsiooniga seotud teemasid koolides, ettevõtetes ja ühiskonnas laiemalt. Oleme töötanud projektiga “Hopework”, mille eesmärk oli aidata Ukraina konfliktipiirkondadest pärit pagulastel kasutada internetipõhiseid tööriistu ja portaale ettevõtluse rahvusvahelise töövõimaluste leidmisel.

UJUMISTEAM KOMET

Uimede ujumismeeskond Komet on asutatud 2011. aastal Zagrebis (Horvaatia) ning on osa laiast kontakt- ja sõprusklubide võrgustikust üle maailma. Alates 2013. aastast on FT Komet aktiivne ka toetustest rahastatud projektide elluviimisel, fookusega Erasmus+ Sport. 2016. aastal saavutas Komet Horvaatia klubide meistrivõistlustel 1. koha. Selle liikmed Adrijan Omićević ja Kristijan Tomić pääsesid 2016. aasta uimeujumise maailmameistrivõistlustel kolmel alal finaali ja Tomić võitis hõbemedali: need on Horvaatia uimeujumise läbi aegade parimad tulemused. Nende treener on Rubes Levada, kes on samuti asutajate hulgas ja on praegu klubi laekur. Kometil on praegu kokku 43 liiget.

Komet on osalenud erinevates riiklikes programmides projektitaotlejana ja saanud juba rahastuse käimasoleva Erasmus+ Sport projekti jaoks (www.project-aurora.eu), mille projekti koordinaator ta on koos Triatloniklubiga Velika Gorica (Horvaatia), Record Team Bologna (Itaalia) ja Sharks Sport Club (Rootsi). See on Horvaatia sukeldumisföderatsiooni HRS (www.diving-hrs.hr) liige, mis on CMAS – World Underwater Activities Federation (www.cmas.org) liige.

BULGAARIA SPORDI ARENDUSLIIT

Bulgaaria Spordiarendusassotsiatsioon asutati 2010. aastal ja on mittetulunduslik avalik-õiguslik organisatsioon, mis on pühendunud Bulgaaria spordi arendamisele ja spordikultuuri parandamisele Bulgaarias.

Nende meeskond töötab Bulgaaria spordi arendamise ja Bulgaaria spordikultuuri edendamise nimel soovi ja motivatsiooniga. BSDA liikmestaatus on vabatahtlik ning ühingusse kuuluvad nii füüsilised kui juriidilised isikud, kes on valmis spordi arengule kaasa aitama aja, ideede, jõupingutuste või rahalise toetusega. Samuti korraldavad nad erinevaid üritusi ettevõtluse, kodakondsuse ja aktiivse ühiskonna valdkondades. Organisatsiooni meeskonda kuuluvad erinevate valdkondade professionaalid: spordieksperdid, meediaspetsialistid, turism ja hotellindus, haridus, turundus jt.

Bulgaaria spordiarendusühingul on laialdased kogemused noorte tegevuste, spordiürituste ja treeningute vallas. Noored sportlased ja vabatahtlikud on liidu meeskonna oluline osa ning Bulgaaria noorte ja spordiekspertide meeskonna suutlikkuse suurendamine on esmatähtis. Aastate jooksul on ta korraldanud erinevaid üritusi, mis on keskendunud spordi ja kehalise aktiivsuse arendamisele ning heade tavade rakendamisele kolmandas riigis kohalikul tasandil. Iga meeskonnaliige on pühendunud spordi arendamisele ning omab tugevat tausta vabaühenduste ja ettevõtlussektori juhtimise, halduse ja organiseerimise erinevates aspektides. Meeskonnaliikmed on programmi Noored ja Erasmus+ raames osalenud mitmetel koolitustel ja algatustel.

Aastate jooksul oleme loonud suurepäraseid partnerlussuhteid mitmete Bulgaaria ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kellega nad hoiavad aktiivseid suhteid ning töötavad välja ühiseid projekte spordi ja aktiivse kodanikuühiskonna arendamiseks. Bulgaaria spordiarendusühingu asutajatel ja noortel juhtidel on kogenud ja mõjukas organisatsiooniline taust mitmete projektidega, mille hulka kuuluvad: Bulgaarias korraldatud enam kui 50 erineva ulatusega spordiüritust – erinevate spordialade riiklikud, Euroopa ja maailmameistrivõistlused, üle 30 riikliku ja rahvusvahelise Bulgaarias korraldatud konverentsid, osalemine paljudel Euroopa üritustel esinduslikul tasandil Bulgaaria nimel noorte- ja spordipoliitika teemal, nagu ELi spordifoorum, ELi noortekonverentsid, koolitajate koolitus, rahvusvaheliste projektijuhtide koolitus, sotsiaalne ettevõtlus, haridus spordi kaudu, Kongressid ja töötoad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [reblex id=’715′]