Foto di Guduru Ajay bhargav da Pexels

Партньорите

L’ORMA (ИТАЛИЯ)

L’Orma е образователна агенция, която разработва и предлага спортни/експресивни обучения, основани на неформалното образование, целящи да стимулират личностното и професионалното израстване на деца, тийнейджъри и възрастни. Местните дейности на организацията включват училищни лаборатории, летни лагери и обучения. Организацията участва в различни проекти на ЕС, като партньорства за сътрудничество, обучителни курсове, образование за възрастни, програма “Еразъм” за млади предприемачи, EVS/ESC, спортни пилотни проекти и стратегически партньорства.

НПО MINE VAGANTI (ИТАЛИЯ)

НПО Mine Vaganti (MVNGO) е създадена в Сардиния (Италия) през 2009 г. MVNGO има 4 офиса в Сасари, Олбия, Темпио Паусания и Ури, които покриват цяла Северна Сардиния. Тя насърчава междукултурния диалог, социалното предприемачество, социалното включване чрез спорт, интеграцията на мигрантите и етническите малцинства и опазването на околната среда. MVNGO работи както във формалните, така и в неформалните клонове на образованието.

MVNGO е доставчик на образователни услуги на местно и европейско ниво и има ролята на консултант на публични и частни организации, с цел насърчаване и разработване на европейски и трансконтинентални проекти. Организацията работи по програмите “Еразъм+”, “Хоризонт 2020”, “Европа за гражданите”, “Творческа Европа”, EuropeAid, COSME, AMIF, програмите на ООН (UNDEF) и с фондации като EYF, Anna Lindh, Open Society и Fondazione CON IL SUD.

Употребата на спорта, в съчетание с неформалното образование, като инструмент за приобщаване на младежи/възрастни/NEET/мигранти е една от ключовите области на компетентност на MVNGO. Целта на спортния клон на MVNGO е да подкрепя и подобрява употребата на неформалното образование и спорта като инструменти за обучение социално включване, взаимно разбиране, развитие на предприемачеството, лидерство и др.

УНИВЕРСИТЕТЪТ В ТЕСАЛИЯ

Университетът в Тесалия, със своите 37 катедри и 8 училища, е институция със собствена идентичност и с призната позиция в националната образователна система на Гърция. Катедрата по физическо възпитание и спортни науки е основана през 1993 г. Катедрата има около 20 активни двустранни споразумения в рамките на програмите за академичен обмен LLP/Еразъм, както и многобройни сътрудничества с различни чуждестранни организации (напр. Womens Sport International, Институт за Обучение и Преподаване) и университети (напр. университетите в Глазгоу, Улвърхемптън, Едит Коуан и Манчестър). Институцията има установени сътрудничества с 12 университета в рамките на общата европейска програма за следдипломна квалификация “Еразъм Мундус”, озаглавена “Европейска магистърска степен по спортна психология”.

Визията на катедрата е “Да променим живота на тези, които са важни за нас, чрез знания, обучение, изследвания и иновации, и да бъдем национално и международно признати като гръцки агент за високи постижения в областта на науката за физическото възпитание, спорта, здравето и качеството на живот”. Катедрата участва активно в осъществяването на тази визия чрез редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни дейности в рамките на стратегически план, целящ по-нататъшно развитие и устойчивост.

Ролята им е да бъдат не само образователна институция, но и генератор на знания, които се отразяват на ежедневието на хората. Като институция от този тип, функцията на университета е да подготвя умели и самонасочващи се ученици, които са независими и уверени и ще излязат в обществото и ще му дадат своя принос чрез своите лидерски умения или граждански задължения. Освен това, университетът има за цел да предоставя нови конкретни знания, да променя парадигмите, да подпомага обществото в неговото развитие и да посреща новите предизвикателства, когато те се появят.

Фондация "Младежта в науката и бизнеса"

Фондация “Младежта в науката и бизнеса” е неправителствена организация, чиято цел е да подкрепя предприемачеството, иновативните идеи и творчеството. Тя се занимава с няколко проекта, свързани с насърчаването на знанията на младите хора и с въпроси, свързани с творчеството и новаторското мислене, за да популяризира предприемачеството като възможност за кариера сред младите хора и групите от обществото в неравностойно положение. Екипът на фондацията се надява да бъде полезен при осигуряването на повече възможности за младите хора, като насърчава предприемачеството и поставя основите на по-големи възможности за работа за младите хора, особено за младите хора в неравностойно положение (напр. мигранти).

От създаването си през 2001 г. досега, фондацията е получавала финансиране за проектите си от фондовете на ЕС, компаниите от частния сектор, естонското правителство и международните организации. Фондацията е базирана в Талин, Естония, но проектите ѝ са предимно международни. “Младежта в науката и бизнеса” има повече от 18 години опит в проекти, свързани с младите хора, науката, технологиите и разпространението на нови идеи.

Екипът на фондацията смята за много важно да включва в своите дейности различни групи от обществото, включително младите хора в неравностойно положение. Осигуряването на равни възможности и насърчаването на междукултурния диалог помагат за преодоляване на различията в Европа и в обществата.

Фондацията участва активно в няколко проекта, които спомагат за популяризирането на предприемачеството и темите, свързани с иновациите, в училищата, фирмите и обществото като цяло. Работи също по проект “Hopework”, който има за цел да помогне на бежанците от украинските конфликтни зони да използват дигитални инструменти и портали при намирането на предприемачески възможности за работа в международен план.

ОТБОР ПО ПЛУВАНЕ "КОМЕТ"

Отборът по плуване “Комет” е създаден през 2011 г. в Загреб (Хърватия) и е част от широка мрежа от контакти и клубове по целия свят. От 2013 г. клубът е активен и в изпълнението на проекти, финансирани с безвъзмездни средства, с акцент върху програмата “Еразъм+ Спорт”. През 2016 г. клубът печели 1-во място в хърватското национално първенство за клубове. Нейните членове Адриян Омичевич и Кристиян Томич се класираха за финалите в три дисциплини на Световното първенство по плуване през 2016 г., а Томич спечели сребърен медал: това са най-добрите резултати в историята на хърватското плуване. Техен треньор е Рубеш Левада, който също е сред основателите и в момента е ковчежник на клуба. В момента “Комет” има 43 членове.

Клубът участва в различни национални програми и вече получи финансиране за проект по програма “Еразъм+ Спорт” (www.project-aurora.eu), на който е координатор заедно с триатлонския клуб “Велика Горица” (Хърватия), “Рекърд Тийм” Болония (Италия) и Клуб “Шарк Спорт” (Швеция). Член е на ХФП – Хърватската федерация по гмуркане (www.diving-hrs.hr), която е член на СФПС – Световна федерация по подводни спортове (www.cmas.org).

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България.

Екипът на асоциацията работи по начинанието за развитие на българския спорт и повишаване на спортната култура в България с желание и мотивация. Членството в АРБС е доброволно, като в асоциацията могат да участват както физически, така и юридически лица, които имат желание да подпомагат спорта с време, идеи, усилия или финансова подкрепа. Асоциацията организира различни събития в областта на предприемачеството, гражданството и активното общество. Екипът на организацията се състои от професионалисти от различни области като: спортни експерти, медийни специалисти, туризъм и хотелиерство, образование, маркетинг и други.

Асоциация за развитие на българския спорт има богат опит в областта на младежките дейности, спортните събития и обученията. Младите спортисти и доброволците са съществена част от екипа на асоциацията, а за нейния екип изграждането на капацитет от български младежи и спортни експерти е основен приоритет. През годините асоциацията организира разнообразни събития, насочени към развитието на спорта и физическата активност и прилагането на добри практики на местно ниво. Всеки член на екипа е ангажиран с развитието на спорта и има значителен опит в различни аспекти на управлението, администрацията и организацията на неправителствения и предприемаческия сектор. Членовете на екипа са участвали в множество обучения и инициативи по програмите “Младежта в действие” и “Еразъм+”.

През годините изградихме отлични партньорства с редица български и международни организации, с които поддържаме активни отношения и разработваме съвместни проекти за развитието на спорта и активното гражданско общество. Учредителите и младите лидери на Асоциация за развитие на българския спорт притежават значителен организационен опит с множество проекти, които включват: повече от 50 спортни събития от различен мащаб, организирани в България – национални, европейски и световни първенства в различни спортове, повече от 30 национални и международни конференции, организирани в България, представителство в много европейски събития в областта на младежките и спортните политики като Спортния форум на ЕС, Младежки конференции на ЕС, Обучения на обучители, Обучения на мениджъри на международни проекти, Социално предприемачество, Обучение чрез спорт, конгреси и уъркшопи.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [reblex id=’715′]