Πολιτική Απορρήτου της www.ehparp.eu

Αυτή η Εφαρμογή συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες της.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί για αναφορά χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης.
Περίληψη πολιτικής

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διαφήμιση
  • Query Click
   Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης; Δεδομένα Χρήσης
 • Analytics
  • Google Analytics
   Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης; Δεδομένα Χρήσης
 • Επικοινωνία με τον χρήστη
  • Φόρμα επικοινωνίας
   Προσωπικά δεδομένα: πόλη; Χώρα; Περιοχή; διεύθυνση email; αριθμός τηλεφώνου, φύλο, όνομα, επίθετο; Διάφοροι τύποι δεδομένων· Ταχυδρομικός κώδικας
  • Λίστα αλληλογραφίας ή ενημερωτικό δελτίο
   Προσωπικά Δεδομένα: διεύθυνση email
 • Δοκιμή απόδοσης περιεχομένου και δυνατοτήτων (δοκιμή Α/Β)
  • Google Optimize και Google Optimize 360
   Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης; Δεδομένα Χρήσης
 • Εμφάνιση Περιεχομένου απο Εξωτερικές Πλατφόρμες
  • Google Fonts and Font Awesome
   Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης; Δεδομένα Χρήσης
 • Υπηρεσίες Πλατφόρμας και Φιλοξενία
  • WordPress.com
   Προσωπικά Δεδομένα: Δεδομένα που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της υπηρεσίας. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; όνομα; επίθετο; διάφορους τύπους δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας
 • Εγγραφή και Έλεγχος Ταυτότητας
  • WordPress.com Single Sign On
   Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης; διάφορους τύπους Δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας
 • Διαχείριση Ετικετών
  • Google Tag Manager
   Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης; Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος

Εκτός από όποια δυνατότητα εξαίρεσης που παρέχεται από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο γενικής εξαίρεσης από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος εντός της ειδικής ενότητας της Πολιτικής Cookie.

In addition to any opt-out feature provided by any of the services listed in this document, Users may learn more on how to generally opt out of interest-based advertising within the dedicated section of the Cookie Policy.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Κάτοχος και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
  ORMA S.p.A.
  Έδρα: Via Montegani 23 
 • 20141 Μιλάνο, 
 • Email Κατόχου: comunicazione@orma.com

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή, από μόνη της ή μέσω τρίτων, είναι τα εξής: όνομα· Επίθετο; Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου; Δεδομένα Που Κοινοποιήθηκαν Κατά Τη Χρήση Της Υπηρεσίας. Ιχνηλάτης; Δεδομένα Χρήσης. Φύλο; Τηλεφωνικός Αριθμός; Χώρα; Περιοχή; Ταχυδρομικός Κώδικας; Διάφοροι Τύποι Δεδομένων· Πόλη.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή σε συγκεκριμένα επεξηγηματικά κείμενα που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή Δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της Εφαρμογής. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η Εφαρμογή αναφέρει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες για τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο.

Οποιαδήποτε χρήση Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους κατόχους τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην πολιτική cookies, εάν είναι διαθέσιμη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους να παράσχουν τα Δεδομένα στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνιών) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Κάτοχο. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή.

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος μπορεί να επιτρέπεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία («opt-out»), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί στη συγκατάθεσή του ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·
 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας με τον Χρήστη ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις του.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης.
 • η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που ανατίθεται στον Κάτοχο.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον Κάτοχο ή από τρίτο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος ευχαρίστως θα βοηθήσει στη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τοποθεσία

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Κατόχου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας των εν λόγω μεταφερόμενων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση των διαβιβάσεων δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη για την προστασία των Δεδομένων τους.

Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ρωτήσουν τον Κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος Διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα μένουν αποθηκευμένα για όσο διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη θα διατηρούνται έως ότου εκτελεστεί πλήρως η σύμβαση.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση τέτοιων σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Μπορεί να επιτραπεί στον Κάτοχο να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, και εφόσον η συγκατάθεση αυτή δεν ανακληθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι Σκοποί της Επεξεργασίας
Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρέχει την Υπηρεσία του, να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις, να ανταποκρίνεται σε αιτήματα των αρχών, να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του (ή των Χρηστών του ή τρίτων), να ανιχνεύει οποιαδήποτε κακόβουλη ή δόλια δραστηριότητα, καθώς και τα ακόλουθα: Υπηρεσίες πλατφόρμας και φιλοξενία, Εγγραφή και έλεγχος ταυτότητας, Διαχείριση ετικετών, Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, Analytics, Διαφήμιση, Δοκιμή απόδοσης περιεχομένου και δυνατοτήτων (δοκιμή A/B) και Επικοινωνία με τον χρήστη.
Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων».

Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες::

 • Διαφήμιση
  Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει τη χρήση των Δεδομένων Χρήστη για διαφημιστικούς σκοπούς επικοινωνίας. Αυτές οι επικοινωνίες εμφανίζονται με τη μορφή banner και άλλων διαφημίσεων σε αυτήν την Εφαρμογή, πιθανώς βάσει των ενδιαφερόντων του χρήστη. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. Πληροφορίες και συνθήκες χρήσης φαίνονται παρακάτω. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρατίθενται παρακάτω ενδέχεται να χρησιμοποιούν ιχνηλάτες για την αναγνώριση Χρηστών ή να χρησιμοποιούν την τεχνική επαναστόχευσης συμπεριφοράς, δηλαδή να προβάλλουν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντοπίζονται εκτός αυτής της Εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τις πολιτικές απορρήτου των σχετικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτού του είδους συνήθως προσφέρουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από τέτοια παρακολούθηση. Εκτός από οποιαδήποτε δυνατότητα εξαίρεσης που προσφέρεται από οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πώς να εξαιρεθούν γενικά από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος στην ειδική ενότητα “Πώς να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος” σε αυτό το έγγραφο .

Query Click (Query Click Limited)
H Query Click είναι μια διαφημιστική υπηρεσία που παρέχεται από την Query Click Limited.
Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Ιχνηλάτης; Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένο Βασίλειο – Πολιτική Απορρήτου.

 • Analytics
  Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία ιστού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Google Analytics
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC ή από την Google Ireland Limited, ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία γίνεται πρόσβαση σε αυτήν την Εφαρμογή, (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγει για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί με άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Tracker; Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική ΑπορρήτουOpt Out; Ιρλανδία – Πολιτική ΑπορρήτουOpt Out.

 • Επικοινωνία με τον χρήστη
  Φόρμα Επικοινωνίας (αυτή η Εφαρμογή)
  Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτήν την Εφαρμογή να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα της φόρμας.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: πόλη; Χώρα; κομητεία; διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; όνομα; γένος; επίθετο; τηλεφωνικό νούμερο; Διάφοροι τύποι δεδομένων· Ταχυδρομικός κώδικας.
Λίστα Αλληλογραφίας ή Ενημερωτικό Δελτίο (αυτή η Εφαρμογή)
Με την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας ή στο ενημερωτικό δελτίο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη θα προστεθεί στη λίστα επαφών όσων ενδέχεται να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πληροφορίες εμπορικού ή προωθητικού χαρακτήρα σχετικά με αυτήν την Εφαρμογή. Η διεύθυνση email σας μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτήν τη λίστα ως αποτέλεσμα της εγγραφής σας σε αυτήν την Εφαρμογή ή μετά την πραγματοποίηση μιας αγοράς.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: διεύθυνση email.

 • Δοκιμή απόδοσης περιεχομένου και δυνατοτήτων (δοκιμή A/B)
  Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την απόκριση του Χρήστη σχετικά με την κυκλοφορία ιστού ή τη συμπεριφορά σχετικά με αλλαγές στη δομή, το κείμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αυτής της Εφαρμογής.
  Google Optimize
  Το Google Optimize είναι μια υπηρεσία δοκιμών A/B που παρέχεται από την Google LLC ή από την Google Ireland Limited, ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία γίνεται πρόσβαση σε αυτήν την Εφαρμογή, (“Google”). Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Tracker; Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου; Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.
Google Optimize 360
Το Google Optimize 360 είναι μια υπηρεσία δοκιμών A/B που παρέχεται από την Google LLC ή από την Google Ireland Limited, ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία γίνεται πρόσβαση σε αυτήν την Εφαρμογή, (“Google”). Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στον Κάτοχο να στοχεύει ομάδες Χρηστών με βάση την προηγούμενη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Οι χρήστες που εξαιρούνται από την παρακολούθηση από το Google Analytics δεν θα συμπεριληφθούν στα πειράματα που δημιουργούνται στο Google Optimize 360. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Tracker; Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου; Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.

 • Εμφάνιση Περιεχομένου από Εξωτερικές Πλατφόρμες
  Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να βλέπετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της Εφαρμογής και να αλληλεπιδράτε μαζί τους. Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης ιστού για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.
  Google Fonts
  Το Google Fonts είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης γραμματοσειρών που παρέχεται από την Google LLC ή από την Google Ireland Limited, ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία γίνεται πρόσβαση σε αυτήν την Εφαρμογή, η οποία επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή να ενσωματώνει περιεχόμενο αυτού του είδους στις σελίδες της.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Tracker; Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες –Πολιτική Απορρήτου; Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.
Font Awesome (Fonticons, Inc. )
Το Font Awesome είναι μια υπηρεσία απεικόνισης γραμματοσειρών που παρέχεται από τη Fonticons, Inc. που επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή να ενσωματώνει περιεχόμενο αυτού του είδους στις σελίδες της.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Tracker; Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου.

 • Υπηρεσίες Πλατφόρμας και Φιλοξενία
  Αυτές οι υπηρεσίες έχουν σκοπό τη φιλοξενία και εκτέλεση βασικών στοιχείων αυτής της Εφαρμογής, επιτρέποντας επομένως την παροχή αυτής της Εφαρμογής μέσα από μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Τέτοιες πλατφόρμες παρέχουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων στον Κάτοχο – π.χ. αναλυτικά στοιχεία, εγγραφή χρηστών, σχολιασμός, διαχείριση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, επεξεργασία πληρωμών – που συνεπάγονται τη συλλογή και χειρισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες λειτουργούν μέσω γεωγραφικά κατανεμημένων διακομιστών, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό της πραγματικής τοποθεσίας όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα.
WordPress.com
Το WordPress.com είναι μια πλατφόρμα που παρέχεται από την Automattic Inc. ή από την Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία γίνεται πρόσβαση σε αυτήν την Εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στον Κάτοχο να δημιουργήσει, να εκτελέσει και να φιλοξενήσει αυτήν την Εφαρμογή.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της υπηρεσίας. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; όνομα; επίθετο; διάφορους τύπους Δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου; Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.

 • Εγγραφή και Έλεγχος Ταυτότητας
  Με την εγγραφή ή τον έλεγχο ταυτότητας, οι χρήστες επιτρέπουν σε αυτήν την Εφαρμογή να τους αναγνωρίζει και να τους παρέχει πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με αυτό που περιγράφεται παρακάτω, τρίτα μέρη ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες εγγραφής και ελέγχου ταυτότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η Εφαρμογή θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένα Δεδομένα, που είναι αποθηκευμένα από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, για σκοπούς εγγραφής ή αναγνώρισης.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται επίσης να συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς στόχευσης και δημιουργίας προφίλ. για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην περιγραφή κάθε υπηρεσίας.
WordPress.com Single Sign On
Το WordPress.com Single Sign On είναι μια υπηρεσία εγγραφής και ελέγχου ταυτότητας που παρέχεται από την Automattic Inc. ή από την Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία γίνεται πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή και είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο WordPress.com.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Tracker; διάφορους τύπους Δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου; Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.

 • Διαχείριση Ετικετών
  Αυτός ο τύπος υπηρεσίας βοηθά τον Κάτοχο να διαχειρίζεται τις ετικέτες ή τα σενάρια που χρειάζονται σε αυτήν την Εφαρμογή με κεντρικό τρόπο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Δεδομένα των Χρηστών να ρέουν μέσω αυτών των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ενδεχομένως τη διατήρηση αυτών των Δεδομένων.
Google Tag Manager
Ο Διαχειριστής Ετικετών Google είναι μια υπηρεσία διαχείρισης ετικετών που παρέχεται από την Google LLC ή από την Google Ireland Limited, ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία γίνεται πρόσβαση σε αυτήν την Εφαρμογή.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Tracker; Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου; Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.

Πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος
Εκτός από κάθε δυνατότητα εξαίρεσης που παρέχεται από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο γενικής εξαίρεσης από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος εντός της ειδικής ενότητας της Πολιτικής Cookie.
Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους τα οποία επεξεργάζεται ο Κάτοχος.

Ειδικότερα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Αντιρρήσεις στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τον Κάτοχο, να λάβουν γνώση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαληθευση και διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Περιορισμό στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν με άλλον τρόπο τα Προσωπικά τους Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
 • Λήψη των Δεδομένων τους και μεταφορά σε άλλον ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταδίδουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Υποβολή καταγγελίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα άρνησης στην επεξεργασία
Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη περίπτωση που δικαιολογεί την ένσταση.
Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ωστόσο πως σε περίπτωση που τα Προσωπικά Δεδομένα τους υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.
Πως να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα
Τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από τον Κάτοχο το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός μηνός.
Πολιτική Cookies

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί ιχνηλάτες. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies.

Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Νόμιμες Ενέργειες
Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς από τον Κάτοχο στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να ζητηθεί από τον Κάτοχο να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.
Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στο Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.
Αρχεία Καταγραφής και Συντήρηση

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Εφαρμογή και τυχόν υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) και χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως τη Διεύθυνση IP) για αυτόν τον σκοπό.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πως διαχειρίζονται τα αιτήματα μη παρακολούθησης

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα μη παρακολούθησης.

Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί πληροί τα αιτήματα μη παρακολούθησης, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα και ενδεχομένως εντός αυτής της Εφαρμογής ή/και – στο βαθμό που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας μια ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στον Κάτοχο. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, δίνοντας προσοχή στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάσουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

Ορισμοί και Νομικές Αναφορές
Προσωπικά δεδομένα (ή Δεδομένα)
Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες — συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης — επιτρέπει την αναγνώριση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.
Δεδομένα Χρήσης
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), η ώρα της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, οι διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδες που επισκεφτήκατε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.
Χρήστης
Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.
Υποκείμενο Δεδομένων
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (ή Επόπτης Δεδομένων)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Κατόχου Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
Κάτοχος Δεδομένων
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής. Ο Κάτοχος Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.
Η Παρούσα Εφαρμογή
Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.
Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν είναι διαθέσιμοι) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.
Ευρωπαική Ένωση (η ΕΕ) – Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται σε αυτό το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα τρέχοντα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Cookie
Τα cookies είναι ιχνηλάτες που αποτελούνται από μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.
Ιχνηλάτης
Ο Ιχνηλάτης υποδεικνύει οποιαδήποτε τεχνολογία – π.χ. cookie, μοναδικά αναγνωριστικά, web beacons, ενσωματωμένα σενάρια, e-tags και δακτυλικά αποτυπώματα – που επιτρέπει την παρακολούθηση Χρηστών, για παράδειγμα με πρόσβαση ή αποθήκευση πληροφοριών στη συσκευή του Χρήστη.
Νομικές Πληροφορίες
Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί με βάση διατάξεις πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου. 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).
Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2022